Fiskräkning på nätet

På fiskdata.se presenteras aktuell data från fiskräknare placerade runt om i Sverige. Vanligtvis uppdateras räknarna en gång per timma. Den information som visas live är rådatan från fiskräknaren. Det innebär registreringarna inte har granskats eller tolkats av någon person. Därför kan det förekomma registreringar på sidan som inte utgörs av fisk.

Fiskräknarna på fiskdata.se är av modellen Riverwatcher och tillverkas av det isländska företaget Vaki som är marknadsledande på området och har varit verksamma i branschen i över 30 år. Den grundläggande principen för en Riverwatcher är att fisken simmar igenom ett par skannerplattor där den registreras. När fisken passerar registreras tidpunkt, riktning, hastighet och storlek på fisken. Samtidigt skapas en skuggbild av objektet där det går att urskilja om det är en fisk eller skräp som registrerats. Med hjälp av skuggbilderna är det också möjligt att skilja på olika fiskarter som t.ex. gädda, abborre, ål och laxfiskar.

De flesta fiskräknare som säljs idag är utrustade med en undervattenskamera där varje registrerat objekt videofilmas. Med hjälp av videon är det möjligt att kunna artbestämma fisken med en hög nogrannhet och det går också att identifiera eventuella skador eller om fisken är fenklippt.

Principvideo av från en kameraräknare

Fiskdata.se drivs av Fiskevårdsteknik AB som har mer än 25 års erfarnhet av fiskräknare och är generalagent för Vakis produkter i Sverige.