Hansjö, Oreälven

  Upp Ner Netto
IDAG 0
IGÅR 0
SENASTE VECKAN 0
HITTILS I ÅR 0

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2023

Laddar diagram...

 Räknarinfo

För Fortums vattenkraftverk vid Hansjö i Oreälven finns bl.a. följande driftsvillkor:

“Det skall åligga sökandebolaget att anlägga och för framtiden underhålla ett fiske för fångst av strömfisk jämte förvaringsanläggningar, allt efter anvisningar av vederbörande fiskeriintendent. Sökandebolaget har att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som meddelas av fiskeriintendenten rörande skötseln och utövandet av fisket, förvaring av fisk och annat som kan ha sammanhang med fisket eller med utnyttjandet av fisken” (1956-01-10 (Ans.D. 70/1952 samt St.D. 3/1353)).

I vattendomar där det hänvisats till Fiskeriverkets utredningskontor, fiskeriintendenten eller Fiskeristyrelsen har ansvaret gått över till tillsynsmyndigheten i det län verksamheten bedrivs. För fiskfällan i Hansjö ansvarar således länsstyrelsen Dalarna för anvisningar enligt villkoret i aktuell vattendom.

Fiskfällans konstruktion modifierades under år 2020 och är numera i drift under perioden 1 juni – 31 oktober. Fisk registreras i en kamera som sitter i en kameratunnel belägen strax innan förvaringsbassängen för infångad fisk. En lockvattenström går från bassängen ner till fiskfällans ingång och gör så att fisk som ansamlas nedströms kraftverket simmar in i fiskfällan. Fångsten redovisas löpande på www.fiskdata.se Öringar som fångas transporteras antingen upp till lekområden i Oreälven uppströms Hansjö och Unnåns kraftstationer, eller nyttjas i avelsarbetet som bedrivs vid Dalälvens vattenregleringsföretags (DVFs) kompensationsodling i Särna.


 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskövervakning

På denna sida presenteras granskad data från undervattenskameran vid Hansjö. Kameran är en 1080p nätverkskamera i ett vattentätt undervattenshus, med inbyggd LED-belysning (vitt och infrarött ljus) och ett fast vidvinkligt objektiv med 2 MP sensor.

Undervattenskameror kan användas för att övervaka exempelvis fångstanordningar eller inlopp/utlopp till fiskvägar och kan monteras med eller utan en kameratunnel.


En abborre som registrerats av fiskkamera utan kameratunnel vid funktionskontroll av fiskfälla.

För att inte behöva spela in en kontinuerlig video från kameran används mjukvara för registrering av passerande objekt. Eftersom programmet inte på ett tillförlitligt sätt kan känna igen en fisk så kan videoinspelning triggas även på falska registreringar, exempelvis solinstrålning eller skräp. Dessa falska registreringar sorteras sedan bort. Då tekniken inte kan mäta storleken på fisken görs istället en manuell bedömning vilket medför en osäkerhet i angivna storlekar.

Tolkning av data

Allt analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift

Den praktiska driften av undervattenskameran vid Hansjö sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB.

Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill veta mer om undervattenskameran vid Hansjö eller om ni vill ha mer information om fiskräkning och miljöövervakning generellt är ni varmt välkomna att kontakta Fiskevårdsteknik AB via epost: info@fvt.se.