Turbinbron, Svartån

  Upp Ner Netto
IDAG 3 1 2
IGÅR 0 1 -1
SENASTE VECKAN 48 32 16
HITTILS I ÅR 242 99 143

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

Fiskräknaren vid Turbinbron är placerad i faunapassagen som anlades vid kraftverket 2018-2019. Faunapassagen är av typen inlöp och är totalt 180 m lång. Normalflödet i faunapassagen är ca 1 m3/s, men betydligt högre vid kraftiga flöden i Svartån. Turbinbron utgör det nedersta vandringshindret för fisk i Svartån och har åtminstone sedan 1891 varit stängd för fiskvandring.

Dammen har en fallhöjd på ca 3,6 meter och faunapassagen har en genomsnittlig bottenlutning på 2 %. Faunapassagen har en botten av natursten som ska skapa mer naturtrogna förutsättningar för vandrande fisk. Sammantaget är denna passage anpassad för den rika fiskfauna som förekommer i Mälaren.

Med hjälp av fiskräknaren är det nu möjligt att följa uppvandrande fisk i Svartån.
                 

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från fiskräknaren vid Turbinbron. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och klassificera fiskar. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Turbinbron bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Turbinbron sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Turbinbron eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.