Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 0
Igår 0
Senaste veckan 0
Hittills i år 0

Senaste video


Laddar data

Preliminära resultat 2021

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Abborre---0018740000092
Gädda---000-100000-1
Öring---0114000006
Summa0000119770000097

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Bäveån rinner genom Uddevalla och i de centrala delarna ligger Strömbergets vattenfall och kraftstation där det finns en fisktrappa så att lax, öring och andra fiskar ska kunna ta sig förbi dämmet. Vattenfallet är ca 6 meter högt och fisktrappan renoverades på 90-talet och bedöms vara ok. Tyvärr har man dålig kännedom om hur mycket fisk som vandrar i systemet. Därför installerades en fiskräknare i maj 2020 som en del av Leaderprojektet Bäveån – Fisken i Fokus.

Fiskräknaren är placerad i direkt anslutning till den befintliga fisktrappan. Strömberget är det sista av sex kraftverk i systemet och Uddevalla kommun arbetar tillsammans med näringsliv, föreningar och andra intressenter med att skapa förutsättningar för att få mer fisk i Bäveån bland annat genom information, men även genom olika vattenvårdsprojekt.

Allmänt om fiskräkning

Fiskövervakning

På denna sida presenteras granskad data från undervattenskameran vid Strömberget. Kameran är en 1080p nätverkskamera i ett vattentätt undervattenshus, med inbyggd LED-belysning (vitt och infrarött ljus) och ett fast vidvinkligt objektiv med 2 MP sensor.

Undervattenskameror kan användas för att övervaka exempelvis fångstanordningar eller inlopp/utlopp till fiskvägar och kan monteras med eller utan en kameratunnel.


En abborre som registrerats av fiskkamera utan kameratunnel vid funktionskontroll av fiskfälla.

För att inte behöva spela in en kontinuerlig video från kameran används mjukvara för registrering av passerande objekt. Eftersom programmet inte på ett tillförlitligt sätt kan känna igen en fisk så kan videoinspelning triggas även på falska registreringar, exempelvis solinstrålning eller skräp. Dessa falska registreringar sorteras sedan bort. Då tekniken inte kan mäta storleken på fisken görs istället en manuell bedömning vilket medför en osäkerhet i angivna storlekar.

Tolkning av data

Allt analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift

Den praktiska driften av undervattenskameran vid Strömberget sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB.

Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill veta mer om undervattenskameran vid Strömberget eller om ni vill ha mer information om fiskräkning och miljöövervakning generellt är ni varmt välkomna att kontakta Fiskevårdsteknik AB via epost: info@fvt.se.