Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 0 0 0
Igår 0 0 0
Senaste veckan 0 0 0
Hittills i år 3469 1084 2385

Senaste video


Laddar data

Preliminära resultat 2023

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Abborre-009891900000001008
Björkna-00-700000000-7
Braxen-07723950000000321
Fågel-Däggdjur-00711000000018
Flodnejonöga-00-100000000-1
Gädda-7276-9310000000191
Groda-00-100000000-1
Id-1692-3000000096
Lake-005100000006
Mört-006331320000000765
Öring-0012-2000000010
Övrig fisk-00-1900000000-19
Sutare-00-200000000-2
Summa08359185416400000002385

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Sedan 2019 har Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund Sportfiskarna ett idéburet offentligt partnerskap med Värmdö kommun. Inom partnerskapet följer vi upp och bevakar gäddornas lek i Hemmesta sjöäng. Det gör vi genom att dokumentera alla gäddor som söker sig upp till våtmarken för att leka. Vi säkerställer att våtmarken fungerar som den ska och följer upp beståndet av lekande gäddor.

Inom partnerskapet bjuder vi dessutom ut samtliga årskurs 4 i Värmdö kommun att hjälpa oss med arbetet i och omkring våtmarken inom projektet Skolbäcken.Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Hemmesta sjöäng. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Hemmesta sjöäng bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Hemmesta sjöäng sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Hemmesta sjöäng eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.