Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 0 0 0
Igår 0 0 0
Senaste veckan 0 0 0
Hittills i år 106 15 91

Driftinformation

Senaste video


Laddar data

Preliminära resultat 2023

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Fågel-Däggdjur0002-1-------1
Laxkelt-10000--------1
Löja00010-------1
Öring880061-------95
Öringkelt1000-3-1-------6
Smolt000-20--------2
Summa97004-10000000100

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Under april 2022 har Fiskevårdteknik på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne installerat en mobil fiskräknare vid Öradekaren i Verkeån. Öradekaren är ett före detta fast fiske med gamla anor, ca 800 meter från mynningen i havet. Räknaren är placerad i det omlöp som anlades vid Öradekaren år 2010.

I Verkeån har åtgärder genomförts under 2021 med att restaurera påverkade strömvattenmiljöer, framför inom en två kilometer lång sträcka allt direkt nedströms Hallamölla. Ytterligare åtgärder är planerade framöver med att skapa faunapassager vid Kungsmölla och Bengtemölla inom projektet LIFE CONNECTS.

Fiskräknaren kommer att finnas i Verkeån under drygt ett år i syfte att övervaka fiskbeståndet i ån.

Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Öradekaren. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Öradekaren bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Öradekaren sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Öradekaren eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.