Köpingebro, Nybroån

  Upp Ner Netto
IDAG 16 8 8
IGÅR 49 17 32
SENASTE VECKAN 94 40 54
HITTILS I ÅR 353 4053 -3700

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

Fiskräknaren i Nybroån är placerad vid det numera nedlagda sockerbruket i Köpingebro ca 5 km från Nybroåns mynning i havet. Vid sockerbruket fanns fram till 2012 en dammbyggnad som sträckte sig tvärs över Nybroåns åfåra och utgjorde ett definitivt vandringshinder för all fisk. Då dammen inte längre var nödvändig bestämdes det att dammen skulle rivas ut för att underlätta fiskvandringen. Samtidigt fanns det ur ett miljöövervakningsperspektiv en önskan att kunna räkna och övervaka den vandrande fisken i Nybroån.

Under 2012 och 2013 har Fiskevårdsteknik på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne projekterat och genomfört utrivningen av den befintliga dammbyggnaden, anläggandet av en ny självreglerande dammbyggnad med en ny fiskväg samt en kontrollstation för atuomatisk räkning av upp- och nedvandrande fisk.

Den ny kontrollstationen invigdes officiellt den 16 oktober 2013.

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från fiskräknaren vid Köpingebro. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och klassificera fiskar. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Köpingebro bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Köpingebro sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Köpingebro eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.