Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 0 0 0
Igår 0 0 0
Senaste veckan 0 0 0
Hittills i år 0 0 0

Senaste video


Laddar data

Preliminära resultat 2022

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Summa0000000000000

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Under april 2021 har Fiskevårdteknik i Sverige på uppdragit av Länsstyrelsen Skåne installerat en mobil fiskräknare vid Bjärsjömölla i Tommarpsån. Syftet är att kunna övervaka fiskbeståndet i ån, bland annat för att kunna följa upp de åtgärder för fria vandringsvägar som genomförs. Räknaren kommer i ett första skede finnas i Tommarpsån under ungefär ett års tid innan den flyttas till ett annat vattensystem. I framtiden kommer räknaren åter användas i Tommarpsån för att följa fiskebeståndets utveckling över tid.

Fiskräknare och åtgärderna för fria vandringsvägar bekostas med medel från den Europeiska havs- och fiskerifonden samt av Havs- och vattenmyndigheten. Under 2020 har åtgärder för fria vandringsvägar genomförts vid Valsmöllan, Östra Tommarp. Under 2021 planeras ytterligare åtgärder, bland annat vid det partiella vandringshindret vid Bjärsjömölla, beläget strax uppströms fiskräknaren.

Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Tommarpsån. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Tommarpsån bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Tommarpsån sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Tommarpsån eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.