Följ fiskvandringen på fiskdata.se

fiskar senaste dygnet

fiskar senaste veckan

fiskar i år

mest trendande fisk

lokal med mest aktivitet

Höjdpunkter


Fiskkameror och undervattenskameror


 

Åbybäcken

Vad är fiskdata.se?

Fiskdata.se är en plattform där data kring fiskvandring samlas in från vattendrag och fiskvägar med hjälp av fiskräknare och undervattenskameror. Här presenteras och sammanställs information kring vandringsmönster, storlek på fisk och vilka arter som passerar i olika vattendrag.

Hur fungerar en fiskräknare

Om du vill veta mer om tekniken bakom hur fiskräknare och undervattenskameror fungerar, kan du läsa mer på Tiva AB:s webbplats. Där finns detaljerad information kring tekniken bakom fiskräknare och deras användningsområden.

Varför kan jag inte se all data?

Runtom i landet finns många fiskräknare och undervattenskameror utplacerade. På fiskdata.se visas endast de enheter som är tillåtna att visas offentligt.